OÜ Restor on Eesti projekteerimise turul edukalt tegutsenud juba aastast 1990.

Restoris on selle ala professionaalse ettevalmistuse ja vajalike oskustega töötajad, kes oskavad uut insener-tehnilist mõtlemist sobitada parimate tehnoloogiatega minevikust ja kaasajast. Kõik see loob eeldused tellijate soovide kohaseks ehitiste väärtustamiseks.

Meie põhitegevus on orienteeritud restaureeritavatele objektidele, kuid tegevusvaldkonda kuulub ka uus arhitektuur.

Vanade hoonete käsitlemine, eriti kultuuriajalooliselt väärtusliku hoonestuse puhul, nõuab oskusi, arusaamisi nende ülesehitusest ja tehnilistest omadustest. Risk on suur, sest oskused, mis tuginevad kaasaegsele ehitustehnikale, võivad pigem hoonet kahjustada.

Restor on oma tegevusaastate jooksul püüdnud alati pakkuda oma teenust komplektselt projekteerimisest teostuseni koos mõistliku lahendusega. Sealjuures pakkudes tellijale alati võimalusel peaprojekteerimist, et võimalikult vähe muresid tellija kanda jätta.

Projekteerimis meeskonda kuulub nii arhitekt-ekspert tase 8, volitatud arhitekt tase 7, volitatud sisearhitekt tase 7 ja diplomeeritud ehitusinsener tase 7.